Afd. Hoogeveen – A26

De QSL manager van de Veron afdeling Hoogeveen is

PE1OFJ
Sjirk Wittermans
Atalanta 51
7908 VJ Hoogeveen
swittermans@gmail.com

Het inleveren en ontvangen van QSL kaarten gebeurt tijdens de verenigingsavonden op de 2e dinsdag van de maand,komt dit niet gelegen,dan is het ook mogelijk om de kaarten op het huisadres af te halen of in te leveren,maar dan graag van te voren even contact opnemen.
Ook staat het u natuurlijk vrij om iemand anders te vragen om de kaarten voor u mee te nemen.

Inleveren van QSL kaarten

Om het sorteren van QSL-kaarten voor de QSL-manager te vergemakkelijken volgt hier de werkwijze.
Wanneer een ieder conform deze spelregels handelt, blijft het voor alle betrokkenen zeer overzichtelijk en efficiënt.
1. De uitgaande kaarten alfabetisch sorteren, beginnende met 0 t/m 9 en A t/m Z.
2. Door de hoeveelheid nieuwe roepletters, bepaalde landen groeperen onder een bepaalde letter.
Dus:
–> 2A-2Z, G t/m GZ, M0 t/m MZ en ZG t/m ZQ gaan allemaal onder de G (Engeland).
–> 3Z t/m 3ZZ, HF t/m HFZ en SN t/m SRP gaan allemaal onder SP (Polen).
–> F t/m FZZ, HW t/m HYA, TH t/m THZ, TM t/m TMZ, TO t/m TQZ en TV t/m TXZ allemaal onder de F (Frankrijk).
–> U t/m UA0, RA t/m RA0 allemaal onder de RA (Rusland). Uitzondering RA2.
–> EM t/m EO en UR t/m UZZ allemaal onder de UR (Ukraine).
–> 7S t/m 8SZ, SA t/m SMZ allemaal onder SM (Zweden).
–> J4 en SV t/m SZZ onder SV (Griekenland).
–> 5B, C4, H2, P3 en ZC4 onder 5B. Voor ZC4 (Cyprus) raadpleeg QRZ.com.

3. De kaarten voor USA sorteren op het nummer in de roepletters beginnende met 0 t/m 9.
Voorbeeld: N0,K0,W0, N1,K1,W1, KB1,WB1, WB2. Daarna aanleveren onder de K.
KL Alaska apart
KH Hawai apart
KP4 Puerto Rico apart

4. Lijst van landen zonder QSL-bureau:

dqb_lijst_tm lijst geen qsl-bureau

Kaarten voor deze landen kan men beter direct naar het bewuste station sturen of naar zijn QSLmanager.
De kaarten welke via een manager gaan kunnen wel ingeleverd worden tenzij anders vermeld in QRZ.com.
Soms moeten de kaarten via een manager ook direct verstuurd worden
Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com raadplegen.
Hier kan men ook zien of een station alleen direct qsl wil ontvangen.
5. Kaarten voor Nederlandse amateurs:
Deze gaan voorop de stapel en hoeven niet gesorteerd te worden.
6. Overige opmerkingen:
-Als men één kaart voor P3 (Cyprus) heeft deze niet bij de 5 stoppen, omdat dit toevallig bovenstaand zo staat aangegeven, maar die ene kaart, voor Cyprus, bovenaan bij de P-stapel.
-Zo ook als men slecht één kaart (EM) voor Ukraine heeft: deze niet, als enige kaart voor Ukraine, onder UR aanbieden maar stop deze bij de E.
– OH/DL2SWW gaat dus naar DL2SWW en niet naar OH.
– F/HB9CSA/p gaat naar HB9CSA en niet naar F.
– 9H3YM via PE1OFJ, dan de kaart bij Nederland toevoegen.
– ST2AR via S53R, dan de kaart bij S5 toevoegen

7. Tot slot:

Wat ook heel belangrijk is,voor diegene die de QSL-kaart nog met pen invullen: het HANDSCHRIFT…..

Met sommige kaarten kan men zo medicijnen krijgen bij de apotheek. Graag duidelijk en correct!
De nul wordt geschreven met een streep erdoor (Ø). De letter U (Uniform) en V (Victor) duidelijk aangeven.
Voor een snelle afhandeling graag thuis de kaarten in de juiste volgorde plaatsen.
Hiermee vergemakkelijkt u het werk voor de QSL-manager.
Maandelijks gaan er nl. vele honderden kaarten door zijn handen. Laten we met elkaar zorgen voor een juiste werkwijze, zodat de QSLmanagerook tijd over houdt voor het maken van QSO’s.

 


Verantwoord QSL-gebruik

Tijdens de IARU-R1 conferentie in septem­ber 2014 in Bulgarije is er o.a. gesproken over `verantwoord’ QSL-gebruik. Wereldwijd stijgen de portokosten en wordt het verstu­ren van QSL-post dus steeds duurder. Lang niet iedereen stelt prijs op een QSL-kaart, verder zijn er ook diverse mogelijkheden om het QSO digitaal bevestigd te krijgen.

Voor elke individuele zendamateur:

Geef duidelijk aan wat uw `QSL policy’ is. Dit kan door het kenbaar te maken tijdens een QSO, op uw website, uw QRZ.com profiel etc.

Maak gebruik van de diverse elektronische QSL-diensten, zoals bijvoorbeeld LotW en eQSL.

Zeker wanneer u veel QSO’s maakt is het aan te bevelen om OQRS (On-line QSL Request System) te gebruiken. Via Clublog https://secure.clublog.org kunt u vrij een­voudig zoiets opzetten. Belangstellenden kunnen via dit systeem uw QSL-kaart op­vragen (bureau of direct).

Accepteer verzoeken voor een QSL-kaart per e-mail.

Hoe kunt u de stroom onnodige QSL­kaarten beperken?––

Vraag uw tegenstation tijdens het QSO of hij/zij een QSL-kaart wenst.

– Beantwoord alleen binnenkomende QSL­kaarten en verzoeken die u via bovenge­noemde opties ontvangt.

Wanneer u geen belangstelling heeft voor QSL-kaarten vertel dit aan uw tegensta­tion tijdens het QSO.

Uiteraard zijn er nog voldoende redenen om toch uw QSL-post via het bureau te verzen­den en te ontvangen. Als VERON/VRZA-lid maakt u verder kostenloos gebruik van de diensten van het DQB. De kosten die het DQB maakt worden betaald door de beide verenigingen. Gezamenlijk kunnen we dus met verantwoord QSL-gebruik proberen deze kosten beheersbaar te houden!

Bron: Electron


De QSL kaart beter bekeken…

Nu de QSL kaart zo’n beetje een eeuw oud is, is het toch wel aardig eens wat beter te kijken naar dit fenomeen en te pleiten voor opname op de lijst van cultureel erfgoed.
Door Jaap Verheul, PA3DTR

Ontwikkeling van de QSL kaart Aanvankelijk werd de QSL kaart dus gestuurd per post. Begrijpelijk dat om de kosten te drukken gebruik werd gemaakt van eenvoudige kaarten, zwart-wit en zonder versieringen. Ruim na de Tweede Wereldoorlog, toen papier om te drukken ruimer voor handen kwam en de kosten lager werden, kwam meerkleurendruk langzaam in zwang. Eerst zwart-wit met een steunkleur of zelfs een kleur op wit papier, later meer kleuren. Pas de laatste 20 jaar is volledige kleurendruk gangbaar. Kaarten zijn er dus in de loop van de jaren enorm op vooruitgegaan en fraaier geworden door de technische mogelijkheden, maar ook door de dalende kosten. QSL-Buro Toen de QSL kaart in kringen van radiozendamateurs en luisteramateurs echt in zwang kwam werden er QSL-bureaus opgezet. Niet alle landen hebben helaas zo’n bureau, maar in Nederland hebben we al lange tijd een eigen QSL bureau.
Door kaarten te bundelen tot pakketten en deze gezamenlijk op te sturen (of zoals dat vroeger ook ging: mee te geven aan zendamateurs die bijvoorbeeld voor hun werk regelmatig in het buiteland kwamen) kunnen de kosten van verzending worden beperkt. QSL via bureau kan wat langer duren, maar de kosten zijn dus ook laag. Wanneer je lid bent van de VRZA (en dat kost maar 32,50 euro/jaar) kun je gebruik maken van het Dutch QSL buro. http://www.dutchqslbureau.nl/

Historie
De ontvangst van stations die ver van de ontvanger lagen, dat was tijdens de vroege dagen van de radio één van de meest opvallende aspecten van dit nieuwe medium. Luisteraars stuurde per post rapporten naar zendstations in de hoop het ontvangstrapport bevestigd te krijgen en daarmee te demonstreren hoe goed hun apparatuur was. Toen het aantal ontvangers hand over hand toenam, gingen zendstations -vaak commerciële partijen- over tot het standaardiseren van die bevestigingen. Zo werd waarschijnlijk de QSL kaart ontwikkeld. Kaarten verzamelen werd al snel een populaire hobby in de jaren ’20 van de vorige eeuw. De oudste QSL kaart zal uit die periode stammen en vaak nog uit de tijd dat van gereguleerde radiouitzendingen, bandplannen en toezicht nog geen sprake was. PCII met de operators boven: Wolf Tappenbeck en Henk Jesse.

QSL manager Hoe verloopt het contact met het DQB? Verreweg de meesten onder ons maken gebruik van een Regionale QSL manager (RQM). Vrijwel alle afdelingen van de VERON en VRZA hebben er één en soms gecombineerd. Deze RQM neemt je kaarten aan en zorgt dat, wanneer er kaarten voor jou zijn, deze afgehaald kunnen worden op de afdelingsavond. Opvallend vind ik dat veel van die QSL managers dat al jaren trouw doen en soms met bakken kaarten aan het slepen zijn voor hun medeamateurs. Dat is grote klasse! In geval van DX stations in landen zonder QSL bureau gaat dat wat anders. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een `eigen’ QSL manager die de kaarten aanneemt, gecombineerd in pakketten verzendt naar het DX station en ook de retourzending/ het beantwoorden van QSL op zich neemt. Er zijn wat dat betreft lijsten in omloop van QSL managers voor dergelijke DX stations: https://www.qrz.com/i/qsl.html

QSL kaart museum
Nou, een museum is misschien wat overdreven, maar Gerard Nieboer, PA1AT uit Assen, verzamelt oude QSL kaarten van Nederlandse stations. Doorgaans is hij op de Dag van de Radioamateur aanwezig met een selectie van bijzondere kaarten. Een aanrader om eens te gaan kijken en heeft u oude QSL kaarten die in zijn collectie zouden passen, neem dan contact met hem op, zie de website.

Eisen aan de kaart

Kaarten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Internationaal (IARU verband) is afgesproken dat QSL-kaarten het standaard formaat moeten hebben. Het formaat is: 9 x 14 cm. Houd je daaraan, want de QSL bureaus hebben hun verwerkingsproces op deze maat afgestemd. Bij het verwerken van een kaart met een afwijkende maat is het niet denkbeeldig dat daar iets mee mis kan gaan, wat leidt tot beschadigingen. 22 CQ-PA januari 2017

Gegevens op de kaart

Let op dat je bij het invullen van de kaart geen fouten maakt ­ herstel ze nooit door doorhalen want dat maakt de kaart ongeldig als je tegenstation daar een diploma of award mee wil aanvragen (maar daarover later meer). De volgende gegevens vermelden we (voorgedrukt) op de kaart: De eigen roepletters Voor en achternaam Nationaliteit/ Land CQ-zone / ITU zone / Locator Plaatsnaam of omgeving Ik merk dat er stations zijn die niet graag het adres op de QSL kaart zetten. Dat is soms lastig voor het tegenstation, in geval deze niet via het bureau, maar direct een kaart wil sturen. Dan zal deze op zoek moeten naar een andere manier om het adres te achterhalen. Ik heb in de ruim 35 jaar dat ik actief ben er nooit problemen mee gehad dat mijn adres erop staat.

Uiteraard nu niet het belangrijkste vergeten; welke afbeelding zet je op de voorkant van de QSL kaart. Dan kan van alles zijn, zou je denken, maar er zijn natuurlijk grenzen. Bedenk dat het een afbeelding moet zijn die niemand kwetst of in problemen mag brengen. Wie weet waar jij je kaart naartoe stuurt en hoe men daar tegen een plaatje aankijkt? Een plaatje of foto waarvan je zelf denk: grappig of onschuldig, maar of de autoriteiten in het land van de ontvanger reden zien de OM of (X)YL eens even stevig aan de tand te voelen? Daarnaast kan het aardig zijn om de logo’s op te nemen van de clubs waar je lid van bent. Zo prijken op mijn kaart de logo’s van VERON, ARRL en natuurlijk onze eigen VRZA.

Special event stations

Wanneer een QSL kaart gemaakt wordt voor een special event station, dan is het verstandig om te letten op het volgende: Informeer vooraf dat je een speciale QSL-kaart kunt uitschrijven. Geef de periode aan dat je actief bent, ook op de kaart. Omschrijf de locatie en gelegenheid, verwijs eventueel naar een website. Gebruik de kaart ook om bezoekers van je station mee te geven als reclame voor onze radiohobby. Denk aan duidelijk leesbare letters en een correcte weergave in het Engels en/of andere talen als de kaart

De volgende gegevens vullen we in op de kaart: To radio: roepletters van het tegenstation Datum: geef aan welke notering je gebruikt, meest gangbaar is om aan te geven dat je dit doet in de format dd/mm/jjjj Tijd (in UTC) Frequentie in MHz (of band in meters) 2-way of Mode Rapport (naast het traditionele RST is het tegenwoordig steeds meer gebruikelijk relatieve getallen te vermelden, zoals bijvoorbeeld in JT65: -16dB. Wat voor dB’s dat zijn daar brand ik maar de vingers niet aan in dit artikel) Of je QSL verzoekt of er voor bedankt (PSE QSL of TNX QSL) Ondertekening van de kaart Eventuele QSL-manager Voor Nederland en buitenland: indien nodig, bij een DXpeditie, contest etc., aangeven naar welke QSL-manager de kaart moet worden gezonden, deze bij voorkeur onderstrepen ten behoeve van het DQB.

ook naar het (verre) buitenland gaat.
De ARRL bestond in 2014 honderd jaar. Gedurende het jaar was W100AW actief om dit te vieren. De speciale QSL kaart was prachtig: een dubbel en uitklapbaar exemplaar op A6 formaat met een foto van het Maxim Memorial Station W1AW. Klik voor info hier over het station.

Diploma’s & Awards

Al eerder verwees ik naar de mogelijkheden om aan de hand van QSL kaarten, die dan dienen als bewijsstukken, diploma’s of awards te halen. Dit is bijna een hobby op zich met een ei-gen club, HI. Veel landen reiken certificaten uit indien men een bepaald aantal van een soort QSL-kaarten ontvangen heeft, bijvoorbeeld als men met elke provincie van het land radiocon-tact heeft gehad.
De van origine Duitse Diploma Interesse Group is hier actief in, maar ook de verschillende verenigingen. Omtrent de DIG is het al een tijdje wat stil, tot mijn spijt. De redactie houdt zich aan-bevolen wanneer er meer info beschikbaar is!

Wie sturen er QSL kaarten?
Luisteramateurs zonder zendvergunning kunnen ook QSL-kaarten versturen, hiermee bevestigen ze dan dat ze het ge-sprek van de twee tegenstations gehoord of gezien (denk aan ATV, SSTV, Digi modes) hebben.

Hoe aan eigen gedrukte kaarten komen?
Op de beurzen staat Max ON5UR vaak, kijk eens op zijn website ik heb er prima ervaringen mee opgedaan. Maar er zijn ook veel andere aanbieders, even ‘googlen’ dan maar op bijvoor-beeld UX5UO, LZ1JZ.
Cultureel erfgoed? Wat mij betreft wel, maar laten we er geen discussie over voeren

Vy 73, Jaap PA3DTR

Bron: CQPA