Arduino Morse Box

Hallo knutselaars van onze afdeling, Is er belangstelling om de Arduino Morse Box te bouwen uit het december nummer van Electron?
Marcel Pe!JNW kan printen bestellen. Als hij 10 printen besteld kosten ze € 2.50 per stuk.