Campagne Stoor ik Agentschap Telecom gestart

 

Agentschap Telecom wil meer aandacht vragen voor apparatuur die kan storen en is daarom een nieuwe campagne gestart.

Apparaten die geen CE-markering hebben veroorzaken vaker #storing in huis. Bijvoor-beeld op het wifinetwerk. Met onze #campagne willen we mensen bewustmaken van de storingsrisico’s van apparatuur zonder CE-markering. Op onze speciale ‘campagnepagina’ staat meer informatie over het ontstaan van storingen op appara-tuur. En welke risico’s apparaten zonder CE-markering nog meer hebben. Daarnaast ge-ven we handige tips en tricks waarmee je #storing in huis zoveel mogelijk kunt voorko-men.’ Bron: https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2022/03/21/stoor-ik
Apparaten zonder CE-markering veroorzaken vaker storing op het wifinetwerk thuis, op smart camera’s of op andere apparaten die mensen in huis hebben. Ook zijn ze makke-lijker te hacken en is er een groter brand- of ontploffingsgevaar bij het gebruik.
Al met al een goed initiatief. Laten we hopen dat dit op termijn ook leidt tot minder storing voor radioamateurs.
Tips voor de consument zijn te vinden op www.stoorik.nl

Bron: Agentschap Telecom cq DARU magazine.