Jaarverslag 2019 door de secretaris

  1. Opening
    De Veron heeft als doelstelling het radiozendamateurisme in al zijn facetten te ondersteunen en te verbeteren. En er zijn nogal wat facetten aan onze hobby: evenementen, DX-en, zelfbouw, contesten, competities en natuurlijk de velddagen. En dat alles kan zowel individueel vanuit de eigen shack of gezamenlijk in een van onze rondes of op onze bijeenkomsten en velddagen. De afdeling Hoogeveen heeft wat dat betreft binnen haar leden op elk gebied van de hobby wel liefhebbers, van knutselaars tot contesters, van phone tot cw, van digitaal tot analoog, van zenden tot luisteren van HF tot UHF, rechtstreeks of via een satelliet.

    2.
    Ledental
    Het ledental van de afdeling blijft behoorlijk stabiel. In 2019 heeft de afdeling 87 leden. Dat is drie meer dan in 2018. Volgens het ledensysteem van de Veron, het VAS was de opbouw van het ledenbestand als volgt: 80 gewone leden, vijf gezinsleden, een erelid en een gesproken Electronlid (zo staat dat nog steeds vermeld).

3. Afdelingsavonden
De afdelingsavond op elke tweede dinsdag van de maand werd het afgelopen jaar goed bezocht met een gemiddeld bezoekersaantal van ongeveer 20 personen. 

In januari werd het jaar zoals vanouds gestart met de jaarvergadering. Twee leden delen zoals elk jaar weer de nieuwjaarsrolletjes uit in de vergadering. 

De voorzitter van het hoofdbestuur PA0AGF is onze gast in de jaarvergadering. Allereerst wenst hij ons de  beste wensen voor het nieuwe jaar, goede gezondheid en een goede DX. Het bestuur van de afdeling heeft PA0AGF uitgenodigd voor vanavond maar ook een brief gestuurd naar het hoofdbestuur. De brief ging over amateurs die zogezegd boven het ruisveld uitsteken. Hij vraagt namelijk de aandacht voor twee leden van de afdeling die zich jarenlang hebben ingezet voor de afdeling. Zo is daar PA2WIV die zich jarenlang heeft ingespannen als voorzitter van de afdeling Twente en als penningmeester van onze afdeling. Het is PA0AGF dan ook een grote eer om de Gouden Speld aan PA2WIV uit te reiken. Er is echter nog een andere amateur die zich al jarenlang heeft ingezet voor de afdeling en de Veron. Hij heeft ondertussen bijna een vaste stoel op de VR. PE1JNW is al sinds jaar en dag onze voorzitter en daarnaast een vaste gast op de knutselavonden en de velddagen. En bij alle bijeenkomsten van de afdeling steekt hij altijd de helpende hand uit. Als het niet is met beamer, versterkingsinstallatie en scherm, dan is het wel bij het opknappen van een pompmast voor de velddag. Ook PE1JNW krijgt uit handen van PA0AGF de Gouden Speld opgespeld. En natuurlijk is er ook aandacht voor de XYL’s van beide heren. Al jarenlang moesten en moeten zij hun OM’s missen op de tweede dinsdag van de maand. De penningmeester licht de jaarrekening toe. En met name ook de dingen die er niet op staan. Denk aan de vele zaken die zijn gedoneerd voor het jubileum. Van stokbroden tot fruit, drinken en bloemen. De penningmeester verwacht dat de kosten voor sprekers in de toekomst mogelijk wat zullen stijgen. Het valt niet altijd mee om een spreker uit de omgeving te vinden. En dan nemen de reiskosten toe. Een eenmalige bijdrage van 650 euro is de verkoop van de pompmast. Aan het opknappen hiervan heeft PE1JNW in het verleden heel wat tijd besteed. Het kostte hem vier maanden van zijn leven. Voor 2019 bestaat de kascontrolecommissie uit PA4HB en PA2WIV. PA0AGF vraagt of Hoogeveen zich op wil geven voor de kascontrolecommissie van de landelijke Veron. We zullen ons als afdeling opgeven hiervoor tijdens de VerenigingsRaad. De amateur van het jaar trofee gaat dit jaar naar PA4HB. Hij zet zich in voor de knutselavonden. Hij coördineert deze avonden. Ook repareert en test hij veel zaken voor andere leden. Ook heeft hij in 2018 samen met PA0SJK gewerkt aan de aanpassing van een rotor voor PE1MEH. Als afvaardiging van de afdeling voor de VR hebben zich opgegeven: NL12621, PE1OFJ, PD0K, PE1JNW, PA9TT. Onze QSL-manager PE1OFJ geeft aan dat het aantal QSL-kaarten minder wordt: Cijfers van 2018: 50 kg van Arnhem naar regio en van regio naar Arnhem 26 kg. 

Tijdens de bijeenkomst van februari deelt PE1OFJ mee dat er een tentoonstelling is over telefoons (80 jaar telefoon). Die expositie is er neergezet door Engelbert Kohl. Er staat al een nieuwsbericht op de site van de afdeling. Elke dinsdagmiddag kun je er terecht. De zaterdag voor de afdelingsavond is er weer de RQM-dag in Apeldoorn. (9 maart) PA4AR heeft wat leuke zaken meegenomen. Een geavanceerde proppenschieter waarmee je een lijn af kan schieten voor je draadantenne. PA4AR demonstreert zijn proppenschieter. Daarnaast heeft de voorzitter wat filmpjes bij elkaar gezocht die worden afgespeeld. Daarna wordt de avond in onderling QSO doorgebracht.

In de bijeenkomst van maart is PA0HTT naar de HF weak signal day geweest in Kootwijkerbroek. Er waren meerdere lezingen die dag. Wel interessant om eens heen te gaan, geeft hij aan. Onze QSL-manager PE1OFJ is naar de RQM-dag geweest. De jaarlijkse bijeenkomst van de regionale QSL-managers. Deze wordt vanaf volgend jaar niet meer elk jaar gehouden in verband met de kosten. De trend is dat het aantal QSL-kaarten gestaag daalt. Van Arnhem naar regio: 2017: 615 2018: 537 kg. Van de regio naar Arnhem: 2017: 908 kg 2018: 632 kg. Er zijn allerlei reden dat het aantal kaarten afneemt. Arnhem houdt soms wat langer kaarten vast om er voldoende te hebben om te versturen. Maar ook het logbook of the world en onder andere Eqsl spelen natuurlijk een rol. 

Tijdens de bijeenkomst van april geeft PE1OFJ aan dat er van 11 mei tot en met 2 juni activiteiten zijn op het vliegveld Hoogeveen onder de special call PH229XXI. Op QRZ.com staat alle informatie. De call heeft te maken met een bijzonder vliegtuig. PA4HM weet er meer van. Traditiegetrouw worden in deze vergadering ook de voorstellen voor de Verenigingsraad besproken.

Tijdens de afdelingsavond van mei doet de voorzitter verslag over hoe de VerenigingsRaad is verlopen. De genomen besluiten worden besproken. PA3GGB meldt dat PA6POL actief is geweest door een van de leden. De organisator is niet geboren in Drenthe maar heeft wel de goede gewoontes van Drenthe overgenomen. Iedere bezoeker werd getrakteerd op een kniepertje. Hij en zijn vrouw zorgden daarvoor. PA9TT doet verslag van de activatie van PA6POL: de eerste die PA6POL aanriep was PA3GGB en de eerste die op bezoek kwam bij de molen was PD1PLS en de tweede was PA3GGB. Alle leden die langs zijn geweest bedankt voor het bezoek. Ook bedankt hij PD5JWR voor het helpen met de opbouw. Finland was de verste verbinding die werd gemaakt. Daarnaast veel Engelsen gesproken. Meer Engelse molens gesproken dan Nederlandse en dat was andersom ook zo. Daarna volgde een lezing van PA3ADU. Hij heeft 15 jaar bij ESA gewerkt. In 1998 is hij bij de Radiosterrenwacht in Dwingeloo gekomen. Radio astronomie gaat niet over zenden maar ontvangen. Gaat vooral over ruis. Daarna ging Nico in op onder andere de LOFAR telescoop en LOFAR 2.0.

Tijdens de afdelingsavond in juni wordt er verslag gedaan van de Velddagen begin juni. Het was een gezellig samenzijn met mooi weer. 16 deelnemers en 11 bezoekers gehad. De afdeling dankt PE1JNW en zijn zoon en de firma Kamphof voor de prachtige blauwe Dolly waarmee we zendmasten met handkracht kunnen vervoeren. Het contesten tijdens de velddagen viel helaas wat tegen maar gelukkig hebben wij goede operators die ook bij warm weer hun best doen. Er bleek geen contest te zijn dus er kon ook geen log worden ingestuurd. Excuses daarvoor. Desondanks hebben de contesters zich goed vermaakt en ook hebben veel mensen onder hun eigen call verbindingen gemaakt. De afdeling heeft een Versatower te koop. Komt op de site onder de rubriek te koop. Niet de nieuwste maar nog wel goed. PA3JD komt met de tip om je oude elektron bij de leestafel van de bibliotheek te leggen of bij de dokter of tandarts. Dan komen allerlei mensen mogelijk met de hobby in aanraking. PA3JD geeft het bestuur het volgende in overweging: Europe remembers. Volgend jaar is het  75 jaar geleden dat het Noorden van Europa werd bevrijd. Misschien is het een idee om een Special event stations samen met andere afdelingen in Overijssel, Drenthe, Groningen te organiseren? 

In juli heeft PA4TON een lezing gegeven over storing in elektrische apparaten waarbij diverse tekortkomingen van commerciële apparaten werden besproken.

Ook wat er eventueel aan te doen is en het kan niet genoeg benadrukt worden: meld storingen bij AT en de Veron EMC commissie!!

In augustus  is er voor de eerste maal een BBQ gehouden ten huize van de voorzitter in Dwingeloo welke goed werd bezocht. Door de goede voorbereidingen konden de aanwezigen buiten blijven zitten.

In september werd op vrijdag 6 tot en met zondag 8 september weer een velddag gehouden. Op het bekende terrein in Collendoorn hebben diverse leden naar hartelust geknutseld en gemeten aan antennes. Zoals gewoonlijk was de sfeer weer supergezellig. PD4HDB, PA4AR en PE1OFJ hebben tijdens beide velddagen weer hun beste beentje voor gezet om beide dagen tot geslaagde evenementen te maken. Tijdens de verenigingsavond op 10 september was er onderling QSO omdat de spreker PE1KZU uit Oldemarkt wegens persoonlijke omstandigheden verhinderd was. In september 2020 geeft hij de lezing alsnog.

Tijdens de afdelingsavond van oktober vraagt PA3JD of er ook belangstelling is om een radiostation in te richten langs de liberation route. Hij gaat een call aanvragen voor 75 jaar bevrijding PA75HGV. Het idee is om die call gedurende de bevrijdingsperiode volgend jaar te gebruiken. Als mensen hier aan mee willen doen, kunnen ze zich bij hem melden. PA75 calls zijn zeer gewild. Men komt van over de hele wereld. April 2020 is deze regio bevrijd dus dan zou het kunnen. PA3BFA vraagt de aandacht van de leden voor de techniekweek in Nieuwleusen. Op 2 november is het weer de dag van de radioamateur. Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang. De lezing komt deze avond van PA1T. Hij komt uit Woudbloem bij Harkstede. Hij is 54 jaar en sinds 1986 zendamateur. Hij vertelt over zijn zeer uitgebreide zendstation met een indrukwekkend antennepark en hoe die zo in het Groninger landschap terecht kwamen. Een bevlogen zendamateur!

Tijdens de afdelingsvergadering van november doet PA3BFA verslag van de techniekweek bij scholen in Nieuwleusen. Er waren kleinere groepen kinderen van rond de 10 jaar. De activiteiten bestonden uit solderen, vossenjacht en een spel met portofoons door het dorp. Ze hebben opdrachten gekregen en proefjes gedaan. Chantal van RTV Oost was er ook bij. Er was een artikel in de Meppeler Courant over de techniekweek. PE1OFJ heeft op de dag van de Radioamateur 27 kg kaarten ingeleverd. 1/6e deel van alle kaarten was van Hoogeveen. PA9TT, PE1OFJ en  PE1JNW gaan naar de regionale vergadering. Tijdens de koffieronde was er via echolink contact met Australië. Dit was een leuk contact. Tijdens de jaarlijkse verkoping brengt afslager PA3BFA weer de nodige zaken onder de hamer. Sommige leden kregen weer wat ruimte op de zolder en anderen zijn voor een redelijk prijs weer wat spullen rijker geworden.

In de afdelingsvergadering van december meldt PA3JD dat hij de cal PA75HGV heeft aangevraagd voor de periode 1-4 tot 8-5 2020. Je kunt de call activeren in wisseldienst. Bijvoorbeeld een paar dagen in phone, 2m, HF. Je kunt ook op diverse banden tegelijk werken. In januari komt PA3JD met een opzetje. Logboeken kunnen in Cabrillo formaat worden verzameld. De secretaris PD0K vraag voor het hele jaar 2020 de call PI75HGV aan. Dit ivm het 75-jarig bestaan van de Veron. Er wordt door de voorzitter verslag gedaan van de regiovergadering in Deurze. Onderwerpen die daar aan de orde kwamen: 1. QSL-kaarten lopen terug behalve bij onze afdeling. 2. Gratis toegang dag van de RA of niet. 3. Hoe kunnen we jeugdleden meer aanspreken. 4. Conferentie in Egypte geweest. Dat ging onder andere over de banden en het gedoe met Frankrijk op de 2 meter. PE1OFJ vertelt dat het aantal QSL kaarten landelijk gezien inderdaad terug loopt. Voor Hoogeveen is er geen toename maar ook niet echt een afname. Hij zit qua kilo’s wat hij verstuurt op hetzelfde aantal als vorig jaar. Het aantal binnenkomende kaarten loopt wel terug.

PA3GGB vertelt over zijn opleiding bij de GRC. Hij kreeg destijds bandjes met morse. Hij kreeg les en je kon allerlei vragen stellen. Op vrijdag kreeg hij dan een examen. Dat ging over allerlei zaken. Tijdens het GRC-weekend is er een kleine groep die elk jaar in Ermelo bijeen komt. Er waren in het begin 1 en 2 persoons kamers. Later is het vertimmerd. Het is nu echt een hotel accommodatie. PA3GGB voelt zich de mijnheer als hij er naar toe gaat. Hij verbaast zich er elk jaar over dat de Veron aan deze doelgroep zoveel uitgeeft. Vaak komt de hoofdvoorzitter zelf langs. Masten worden opgezet en radio’s klaar gezet. Ze worden er eens in het jaar heerlijk vertroeteld. Iemand van de radiodienst komt ook elk jaar met zijn vrouw langs. PA3GGB dankt iedereen die aan het weekend meewerkt. Ons verenigingslid NL-12621 verzorgt een lezing over hoe hij met het zendamateurisme in aanraking kwam.  

4. Website en Facebookpagina
De website van de afdeling wordt onderhouden door PA3ELQ. Nieuwsberichten, mededelingen en foto’s worden geplaatst zodat elk lid op de hoogte is en blijft van hetgeen er in de vereniging plaatsvindt. Doordat de secretaris zelf ook dingen kan plaatsen, kan PA3ELQ zich meer bezighouden met het onderhoud en andere zaken voor de site. PA3JD houdt de facebookpagina van de afdeling actueel. Elk nieuwtje is daarop binnen de kortste keren te vinden.

5. Afdelingszender PI4HGV
De afdelingszender PI4HGV is elke zondag in de lucht in de vorm van de ‘Tamboerronde’. PA3ELQ en PA3GGB zijn de rondeleiders. De uitzendingen worden gehouden op zondagavond vanaf 20.30 uur op 145.250 mHz. De Tamboerronde is ook via een stream op de website te beluisteren. Dit dankzij PA3ELQ en PE1MEH. Onder de call PI4HGV is er ook iedere dinsdagochtend om 11.00 uur  een ronde die geleid wordt door PA0HTT. Dit is de zogenaamde koffieronde, ook op 145.250 mHz.

6. Vossenjagen
PA3FDC en PA3BFA zijn actieve beoefenaars van vele vossenjachten in binnen-en buitenland. Zij zijn beide ook lid van de Vossenjachtcommissie van de Veron. Zij houden ons op de hoogte van de jachten in de omgeving en moedigen ons met veel enthousiasme aan om ook eens deel te nemen aan een jacht in de omgeving.

7. Bestuur
Het bestuur heeft geregeld contact via mail of telefoon. Indien nodig bespreken zij voorafgaand aan de afdelingsavond de nodige zaken. Binnengekomen mails, vragen van de afdelingsleden en mededelingen van het hoofdbestuur van de VERON worden besproken en behandeld. De algemene ledenvergadering van de Veron in april 2018 is bijgewoond door een delegatie van het bestuur. Voor deze vergadering worden ook de afdelingsleden altijd van harte uitgenodigd om eens een keer mee te gaan.

8. QSL-manager
PE1OFJ is al sinds jaar en dag onze QSL-manager. En bij onze afdeling betekent dat veel werk. PE1OFJ vierde in 2018 een QSL-manager jubileum. Hij is al meer dan 25 jaar onze QSL-manager en bezoekt hij dus ook al 25 jaar de jaarlijkse RQM-dag.

9. Knutselavonden
Van september tot en met april en soms nog veel langer als er voldoende animo is, worden er knutselavonden georganiseerd. PA4HB is hierachter de drijvende kracht. Iedere derde dinsdag van de maand komt er een aantal leden bij elkaar om apparatuur te repareren, nieuwe projecten op te pakken en kennis en ervaring uit te wisselen. Allerlei zaken komen aan de orde. Naast knutselen is er ook altijd tijd om het met elkaar over de hobby te hebben in onderling QSO. En ook staan de knutselaars altijd klaar om andere amateurs te helpen die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben bij het uitoefenen van de hobby. Dat loopt van reparaties tot antennemetingen, het doormeten van apparatuur en plaatsingen van antennes.

10. Amateur van het jaar
In 2018 ging de trofee voor amateur van het jaar naar PA4HB. Hij zet zich in voor de knutselavonden. Hij coördineert deze avonden. Ook repareert en test hij veel zaken voor andere leden. Ook heeft hij in 2018 samen met een ander lid gewerkt aan de aanpassing van een rotor voor PE1MEH.

11. Tot slot
Vele personen hebben het jaar 2019 met hun bijdrage tot een mooi jaar gemaakt. Niet iedereen zal genoemd zijn. Dat wil echter niet zeggen dat hun bijdrage niet belangrijk is. Elke bijdrage is er een. Dat kan lopen van aanwezigheid op een afdelingsavond tot anderen helpen bij problemen tot het helpen bij de organisatie van een activiteit. Al deze dingen maken onze afdeling tot wat zij is, een gezellige afdeling. Het bestuur wenst elk lid een heel mooi amateurjaar 2020 toe. Het komende jaar gaan we als afdeling natuurlijk weer de nodige activiteiten organiseren en er deel aan nemen. Hopelijk kunnen we het aantal leden daarmee weer laten stijgen. 

 

Namens het bestuur van de afdeling A-26 van de VERON

De Belt (gemeente Hardenberg)
14 januari 2020 – afdelingsavond A26 Hoogeveen
Secretaris- PD0K

Noot: Er zijn een klein aantal privacygevoelige zaken uit dit online verslag verwijderd.

Het originele verslag is door leden bij de secretaris van A26 op te vragen via het contactformulier.