Kort verslag bijeenkomst februari 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 12 februari 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  12 leden en  4 bestuursleden.

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering.

 2. Lezingen
  Maart: nog niet bekend
  april: voorstellen Verenigingsraad
  mei: PA3ADU over LoFar.
 3. Vossenjagen
  Geen mededelingen.
 4. Rondvraag
  Een lid deelt mee dat er een tentoonstelling is over telefoons (80 jaar telefoon). Die expositie is er neergezet door Engelbert Kohl. Er staat al een nieuwsbericht op de site. Elke dinsdagmiddag kun je er terecht. De zaterdag voor de afdelingsavond is er weer de RQM-dag in Apeldoorn. (9 maart) Een lid heeft een geavanceerde proppenschieter waarmee je een lijn af kan schieten voor je draadantenne. Hij demonstreert zijn proppeschieter. Daarnaast heeft de voorzitter wat filmpjes bij elkaar gezocht die worden afgespeeld. Daarnaast wordt de avond in onderling QSO doorgebracht.