Om Geert Grooten PA0KM Silent Key

Zaterdag 9 jan ontvingen wij het droevige bericht dat Geert Grooten, PAoKM, uit Ommen op 6 januari jl. op 86-jarige leeftijd overleden is. Namens alle leden van onze afdeling  condoleren wij de familie met dit verlies.