Verslag Afdelingsbijeenkomst 8 oktober 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

aanwezig: 4 bestuursleden. 14 leden. +2 gasten.

  1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  1. Lezingen/agenda

In december een lezing door een van de leden over het zijn van luisteramateur..

Januari ledenvergadering met trofee amateur van het jaar.

April voorstellen

9 juni Wil Stilling pa1JRA over het bergen van een Wellington vliegtuig in het IJsselmeer.

Met filmpjes et cetera.

  1. Ziekenboeg

Er zijn twee leden ziek. Hoe het met hen gaat, wordt in de vergadering verteld.

  1. Mededelingen

Een lid vraagt of er ook belangstelling is om een radiostation in te richten langs de liberation route?

Call aanvragen 75 jaar bevrijding. PA75…

Is daar animo voor?

PA75 calls zijn zeer gewild. Men komt van over de hele wereld.

April 2020 is deze regio bevrijd. Dus dan zou het kunnen. Je zou ook met de call kunnen wisselen.

Het vragende lid heeft evt andere locaties: Pesse. Groot terrein achter de school. Velddaglocatie is de mooiste locatie. Alle banden. Phone, digitaal, morse.

Actie: Call aanvragen. PA75HGV.

Actie: QSL-kaarten aanvragen

Een ander lid had iets gehoord van morse-cursus in NL. Schijnt niet zo te zijn.

Een lid wil graag aandacht vestigen op de techniekweek in Nieuwleusen.

2 november de dag van de amateur. Kinderen tot 16 jaar gratis entree.

3 november is er een dubbele vossenjacht in Staphorst. Op 2 meter en 70 cm. Zie de Veron-site.

  1. Lezing

PA1T Komt uit Woudbloem bij Harkstede

54 jaar. Sinds 1986 zendamateur. Vertelt over zijn meer dan uitgebreide zendstation en bijbehorende masten en hoe die zo in het Groninger landschap terecht kwamen.