Verslag vergadering april 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 9 april 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  10 leden en  5 bestuursleden.

  1. Opening
    De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
  2. Mededelingen: Voorstellen dit jaar niet in de electron. Dus voorzitter had geen gelijk vorige keer. Excuses hiervoor.
  3. Lezingen: Pa3ADU Nico over LoFar Juni Cor Moerman uit Budel PA0VYL Zijn belevenissen bij de RCD. Juli – storingen in elektrische apparatuur PA4TON 1 en 2 junivelddag
  4. BBQ – vraag van een lid: wat als de BBQ bij twee leden niet door gaat. Bij de beide leden kan het wel maar niet overdekt. Zij zijn aan het verbouwen. Wat doe je dan als het regent. Het lid vraagt of het niet gewoon op de Belt kan. Als vereniging er een bitterballetje in gooit, en iedereen zijn consumpties betaalt, dat kan toch ook. Voorzitter gaat controleren of dat een optie is.
  5. Rondvraag: een lid hoorde via via dat er ook weer activiteiten zijn op het vliegveld in Hoogeveen. Onder de special call PH229XXI. Van 11 mei tot 4 juni. Op QRZ.com staat ook alle informatie. Call heeft te maken met een vliegtuig. Ditzelfde lid heeft ook contact met iemand ivm een lezing.
  6. De voorstellen worden door de voorzitter doorgenomen en in stemming gebracht met het volgende resultaat:

Voorstel 1: Akkoord
Voorstel 2: Akkoord
Voorstel 3: amendement: voor voorstel: onthouding
Voorstel 4: Tegen
Voorstel 5: Tegen
Voorstel 6: Voor
Voorstel 7: amendement: tegen. Voorstel: Voor.
Voorstel 8: voor
Voorstel 9: tegen.
Voorstel 10: tegen.