Verslag vergadering december 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 10 december 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  16 leden en  4 bestuursleden en 1 gast.

 

  1. Opening
    De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
  2. Mededelingen

Ziekenboeg: Een ernstig ziek lid heeft een terugslag gehad. Was erg heftig. Heeft nog slechte conditie. Moet nog behoorlijk herstellen. Conditie moet langzaam weer terugkomen met veel oefening en geduld. Mag binnenkort weer naar huis.

PA3JD: PA75HGV in de periode: 1–4- tot 8–5 2020. Je kunt de call activeren in wisseldienst. Paar dagen in Phone, 2m, HF. Je kunt ook op diverse banden tegelijk werken. Januari komt Joop met een opzetje. Logboeken kunnen in Cabrillo formaat worden verzameld. De secretaris vraagt aan voor PI75HGV voor het hele jaar 2020.

3. Rondvraag 

Verslag regiovergadering Deurze: Onderwerpen: QSL-kaarten lopen terug behalve bij onze afdeling. Conferentie in Egypte gehad. Ging het weer over onze banden en het gedoe met Frankrijk. Ook al wil een land het dan is het niet direct zo. DKARS bestaat niet meer. Er is een andere club opgericht en die heten DARU. Discussie over of de Dag voor de RA gratis moet. Dit Ihkv 75 jaar Veron. Ander thema: Hoe vang je jeugdleden? Toegangskaartjes voor de dag van de RA. Mogelijk andere manier van aanschaf.

4.  PE1OFJ: QSL kaarten. Loopt terug. Alleen is er geen toename en ook geen afname. Zit qua kilo’s nog wat hij verstuurt nog steeds op de kilo’s van verleden jaar. Het aantal binnenkomende kaarten loopt wel terug.

5. Een lid vraagt om advies over hoe om te gaan met Gemeente De Wolden ivm Antenneplaatsing. De secretaris heeft het boek over juridische zaken. Neemt dit de volgende keer mee.

6. GCR: PA3GGB vertelt over zijn opleiding. Hij kreeg bandjes met morse. Hij kreeg les en je kon allerlei vragen stellen. Vrijdag was er examen. Ging over allerlei zaken. er is een kleine groep die elk jaar in Ermelo bijeen komt. Er waren in het begin 1 en 2 persoons kamers. Blokken op de gang. Later is het vertimmerd. Het is nu echt een hotel accommodatie. PA3GGB voelt zich de mijnheer als hij er naar toe gaat. Hij verbaast zich er elk jaar over dat de Veron aan deze doelgroep zoveel uitgeeft. Vaak komt de hoofdvoorzitter zelf langs. Masten worden opgezet en radio’s klaar gezet. Ze worden er eens in het jaar heerlijk vertroeteld. Iemand van de radiodienst komt ook elk jaar met zijn vrouw langs. Hij dankt iedereen die aan het weekend meewerkt.

7. PA3BFA heeft nog wat vossenjachten in de aanbieding: 1e zaterdag van januari jacht in de buurt van Ommen bij de Ada’s hoeve. Avondjacht bij de scouting. Snertjacht. 

8. NL12621 heeft nog twee lezingen: 10 maart over bouw van een antennemast. Jaap 8 december Jaap H-kit een zelfbouwtransceiver PA3DCU.

9. Lezing door NL12621

Begon met een PTT radio daarna is hij overgestapt naar televisie. Daarmee kon je met een richtantenne Oost-Duitse zenders opvangen. REM eiland en Noorwegen, Toen kwam NL12621 achter geheime zenders op de middengolf waren. NL12621 ging met stickers werken. Die kon je ruilen. NL12621had als luisteramateur de naam Sylvester destijds. Illegale zendamateurs hadden (reclame)stickers. Als luisteraar kon je dan je eigen stickers opsturen en dan kreeg je hun sticker terug. In de 70 jaren ging NL12621 naar de FM. Elke stad of dorp had wel een eigen radioprogramma. In die tijd ging je overal naar toe op bezoek. In Heerlen had iemand een zender weggebouwd in de spouwmuur. Baarle-Nassau Daar was een man met een antenne op NL grondgebied en zender in België. NL12621 ging ook vaak naar piratenavonden. Dan kon je de artiesten ontmoeten die je beluisterde. Dat was in de jaren 80 In de jaren 90 leerde NL12621 zijn vrouw kennen. Toen kwam alles op een laag. Pitje te staan. Zijn zwager had een scanner staan. Daar kon je ook de politie op afluisteren. Dat leek NL12621 ook wel wat. NL12621 kocht zich een handscanner en kon de politie in heel Drenthe ontvangen. In 1997 kwam er een buurman langs. Die vertelde hem dat er ook legale zendamateurs mee te ontvangen waren. Daar had NL12621 nog nooit van gehoord. PE1JNW hoorde hij toen voor het eerst. En PA3BFA en PA3FDC. Een jaar later werd NL12621 lid van de Veron. Toen begon hij met de oude blauwe kaarten voor luisteramateurs. NL12621 vond ze wat saai dus hij kleurde ze zelf wat bij. Toen verstuurde NL12621 kaarten blind naar mensen toe maar kreeg vaak niks terug. Daarna werd hij wat selectiever. In 1992 kreeg NL12621 zijn eerste HF ontvanger. Kocht hij in Groningen in de Martinihal op de radiomarkt. Voor 175 gulden een Realistic. Stukje draad van 2 a 3 meter langs de muur en ontvangen maar. Eerste ontvangst van SSTV vanuit Argentinië. Toen had je heel goede condities. Nog een poosje een Daiwa kristalontvanger voor 2 meter gehad. Daar had N12621 bijna alle repeaters in staan, ook Duitse repeaters. Als het kon dan meldde NL12621 zich in per telefoon op een ronde