Verslag vergadering maart 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST dinsdag 12 maart 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

  1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering.
  2. Mededelingen

Een nieuw lid meldt zich. Heeft zich aangemeld bij Meppel maar natuurlijk ook van harte welkom bij ons. In de vergadering van april zullen de voorstellen voor de VR worden behandeld.

Meerdere leden zijn ziek. Hoe het met hen gaat, wordt kort toegelicht ter vergadering door verschillende leden.

Een lid is zaterdag in de HF signalday geweest in Kootwijkerbroek. Het staat online. HF weak signalday. Meerdere lezingen. Wel interessant om eens heen te gaan.

RQM-dag

De QSL-manager is afgelopen zaterdag naar Apeldoorn geweest RQM dag. Bijeenkomst regionale QSL managers. Wordt nu nog elk jaar gehouden maar vanaf volgend jaar niet meer elk jaar ivm de kosten. Trend: van Arnhem naar regio: 2017: 615 2018: 537 kg. Van de regio naar Arnhem: 2017: 908 kg 2018: 632 kg. Aantal QSL kaarten daalt gestaag. Gaat ook wel wat op en neer. Hangt ook er vanaf hoe de QSL manager ermee om gaat. QLS bureau stuurt ook niet elke maand pakketten naar het buitenland. Men wacht tot er voldoende is. 1 a 2 keer per jaar wel. Buitenland doet dat ook. Dus kaarten zijn nog wel eens een tijd onderweg. Dat kan effect hebben op de jaarlijkse kilo’s. Afdeling heeft minder verstuurd vorig jaar. 2018: 1456 kg. Zijn allerlei redenen dat het afneemt. Denk aan Electronisch logboek (EQSL) of logboek of the world.

Hoe wordt er gewerkt in Arnhem? Kaarten worden gesorteerd in Arnhem bij een soort sociale werkplaats. Ook de kaarten van Belgie worden ook daar gesorteerd. Man zit op stoel. Typt call in. Computer geeft aan 26. Kaart in bakje 26

De coordinator van de knutselavond meldt dat er volgende week dinsdag weer de knutselavond is. Iedereen is van harte welkom. Een lid vraagt zich af waarom we een onderling QSO hebben. Antwoord: Er is deze maand geen lezing Vz: Vorige keer hadden we filmpjes. Het lid  vraagt: PD0WLM zit die naast mij? Antwoord: Ja die zit naast jou.

Penningmeester: is deze week op het Deltion collega aanwezig ivm techniek-lessen aldaar. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs zijn daar op stage.

Een lid deelt mee dat zij in Februari bij de vossenjacht is geweest in Dalfsen. Heerlijk op het terras gezeten. ARDF jacht geweest op 3 maart.
De leden die elk jaar de BBQ huisvesten, gaan verbouwen. Dus of er dit jaar een BBQ gehouden kan worden, is op dit moment niet  duidelijk. Als het mooi weer is, dan is er niks aan de hand. Een lid geeft aan dat het eventueel ook in Collendoorn kan. Verder wordt er medegedeeld dat: de velddagen in het hemelvaartsweekend zijn. Dan weet je dat. Voor op de site svp. Levert geen problemen op voor de locatie bij de hondeclub. Zaterdag is er radiomarkt Rosmalen.

3. Lezingen
In Mei komt Nico (PA3ADU) ons vertellen over LoFar.

4. Rondvraag
Besproken bij punt 3.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en daarna gaat men over op onderling QSO.