Vacature penningmeester

Voor ons bestuur zijn wij opzoek naar een penningmeester. Heb je belangstelling mail naar a26.veron@gmail.com

Operating Practice AMSAT-NL

Een paar handvatten voor het werken met de FUNcube satellieten zijn achtereenvolgens:

Update je omloop gegevens in je gekozen sat-track software
Test de rotor verbinding indien je met gerichte antennes kan werken.
Begin altijd met luisteren voordat je gaat zenden
Gebruik het liefst een ‘ full duplex’ combinatie
En zoveel mogelijk de USB modulatie voor de downlink
Bij manueel tunen: Tune de frequentie die het hoogste is.
Dit kan de uplink of de downlink zijn.
Bij drukke satellieten: maak één QSO en laat dan de satelliet weer vrij
Geef voorrang aan mobile, portable en QRP stations

Lees meer, AMSAT-NL

Diverse activiteiten van onze afdeling

Herinneringen aan PA0KM (Silent Key)

PA0KM    Geert Grooten    1934-2021

 

Geert is jarenlang lid geweest van de afdeling A26. Geert was nooit erg aanwezig, trad niet op de voorgrond, maar hij was een zeer gezellig mens in onderling qso.

 

Waar je hem ook tegen kwam, hij stond altijd wel met bekenden te praten, was het niet op de bijeenkomsten in Schuinesloot, dan wel op de radiomarkten of via de frequentie. Hij mocht graag praten, ook op 2 meter was hij vroeger veel te horen. En op 80 meter met zijn vrienden op zondagmorgen in qso. Ook op vakantie had hij wat bij zich om met zijn vrienden te praten via de frequentie.

 

Zelfbouw mocht hij ook graag doen. Ik heb zelf nog een vossenjachtontvanger van hem gekregen die hij had gebouwd.

 

Geert kon het later niet allemaal niet meer goed meekrijgen. Zijn gehoor liet het afweten en later ook zijn ogen. Vandaar dat hij ook niet meer op de afdelingsbijeenkomsten kwam.

 

In 2019 hebben Arie en Jan zijn mast al weggehaald die hij aan de afdeling had geschonken. Hij zei toen: “Daar heb ik niks meer aan.”

 

We zijn er wel vaker geweest maar je moest altijd voor dat je wat ging doen eerst bijpraten over alles. En als je weer weg wilde gebeurde hetzelfde tot aan de auto.

 

Hij hield zeer van gezelligheid, eten en wat drinken en genoot van het leven toen hij het nog kon.

 

Moge Geert rusten in vrede

 

 

Jan pd4hdb

Om Geert Grooten PA0KM Silent Key

Zaterdag 9 jan ontvingen wij het droevige bericht dat Geert Grooten, PAoKM, uit Ommen op 6 januari jl. op 86-jarige leeftijd overleden is. Namens alle leden van onze afdeling  condoleren wij de familie met dit verlies.

Nieuwjaarsbericht

Skype vergadering van dinsdag 8 december

Arduino Morse Box

Hallo knutselaars van onze afdeling, Is er belangstelling om de Arduino Morse Box te bouwen uit het december nummer van Electron?
Marcel Pe!JNW kan printen bestellen. Als hij 10 printen besteld kosten ze € 2.50 per stuk.

Veron afd Hoogeveen Protocol voor de binnen activiteiten

Versie 2020-01  Datum 30-09-2020

Inhoud

Ten geleide

Gedragsinstructie voor bezoekers

Algemene instructie

Basisregels voor  iedereen

Ten geleide

 • Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
 • Onderstaand protocol geldt voor alle binnen activiteiten  die door de Afdeling Hoogeveen worden georganiseerd bij Cafe restaurant Haverkort   Geert Michelsweg 5 Slagharen
 • Dit protocol is specifiek gericht op het houden van lezingen en kennis uitwisselen voor zendamateurs in de binnenruimte met toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q. culturele instellingen per 29 september 2020.
 • Er zijn geen vaste zitplaatsen. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
 • Het aantal zitplaatsen is gelimiteerd op 30 personen.
 • Goedkeuring door de gemeente is niet strikt noodzakelijk wanneer de richtlijnen in dit protocol onverminderd worden toegepast.
 • Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand
 • Om 21:00 uur is de locatie niet meer toegankelijk en dient om 22:00 uur te zijn verlaten.

Gedragsinstructie voor bezoekers

 • Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.
 • De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:
 • algemeen:
 • houd 1,5 meter afstand;
 • schud geen handen;
 • was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
 • hoest en nies in de elle boog;
 • gebruik papieren zakdoekjes.
 • blijf thuis als je zelf een van de volgende klachten hebt:
 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
 • of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen
 • Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

 

Algemene instructie

 • Regels hangen aan de buitenkant van de ruimte waar de bijeenkomst plaats vindt.
 • Instructie en regels worden per mail of schriftelijk voorafgaand aan de activiteit toegestuurd aan alle deelnemers en verdere betrokkenen. Bestuursleden van de Hoogeveen kunnen optreden als ‘protocolcontactpersonen’ voor vragen etc.
 • Regels worden ook verspreid via de voor Afdeling Hoogeveen gebruikelijke interne communicatiesystemen (e-mail, ledendeel website).
 • Om het maximaal aantal personen te bepalen dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mogen zijn, zijn de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd. Hieruit is vastgesteld dat er niet meer dan 30 personen kunnen worden toegelaten.
 • Houd afstand bij de Bar of plaats er een tafel voor, of vraag de beheerder van het gebouw dit te doen.
 • Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel en papieren wegwerpdoekjes beschikbaar (of laat de beheerder van het gebouw dit doen). Handdoeken mogen niet in het toilet worden gebruikt.
 • Omdat er geen looproutes mogelijk zijn is het afwenden van het hoofd bij elkaar passeren en niet onnodig veel praten in looproutes/gangen een oplossing.
 • De bestuursleden van de Afdeling Hoogeveen zijn protocol-verantwoordelijken, met de bevoegdheid deelnemers aan te spreken en te corrigeren.
 • De deelnemers moeten zich aanmelden via de mail veron@gmail.com

Degene die zich aangemeld hebben gaan akkoord met de boven genoemde regels.