Kort verslag afdelingsbijeenkomst 11 juni 2017

Aanwezig: 12 leden en  2 bestuursleden.

De voorzitter is afwezig. De secretaris neemt de voorzitterstaak waar.

  1. Lezingen
   De lezingen worden doorgenomen. Lezing van vanavond ging niet door.
  2. Vossenjagen
   Twee leden zijn naar het VPK geweest. Er was een proef met vossenjagen op 23 cm. Was leuk en het werkt. Bereik is wel wat kleiner maar het werkt goed. Een lid vraagt waarom er ook mensen naar Odoorn gingen terwijl het VPK in Vierhouten wordt georganiseerd. Antwoord: Sommige mensen vinden Vierhouten wat primitief. Odoorn is een betere camping. Men moest daar (Odoorn) destijds weg omdat de camping failliet ging. Men weet niet hoe het verder gaat met het VPK qua locatie. Afgelopen jaar waren er 250 deelnemers aan het kamp in Vierhouten.
  3. Velddag evaluatie
   De velddag viel dit jaar samen met Pinksteren. Opkomst was wat minder dan vorig jaar. Wat minder vaste bezoekers. Het was gezellig. Aantal verbindingen ging het iets beter dan vorig jaar. Exacte aantallen volgen. Wat kon er beter: de HF beam: de SWR kon waarschijnlijk toch nog wat beter. Daar wordt de komende maanden nog aan gewerkt zodat het met de volgende velddag voor elkaar is. Dan wordt het nog beter.  De pot voor de onkosten was positief. Arie overhandigt het geld aan de penningmeester.
  4. Rondvraag
   Een lid heeft voor de liefhebber nog  6x Funk uit 2014 en 1QST in de aanbieding.
   Een lid vraagt hoe het met de geluidsinstallatie. Hoe zit dat? Antwoord: wordt aan gewerkt.
   Een lid vraagt wanneer de BBQ weer is. Antwoord:  7 augustus BBQ avond.
  5. Lezing
   Er was geen lezing deze avond.
  6. Onderling QSO
   De rest van de avond werd doorgebracht in onderling QSO.

 

Bestuurslid gezocht

Na vele jaren trouwe dienst heeft onze penningmeester PA2WIV aangegeven er graag mee te willen stoppen.

Het bestuur is daarom op zoek naar een amateur die als bestuurslid wil optreden.

Gegadigden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of mailen naar een van de bestuursleden of via het contactformulier.

 

Kort verslag afdelingsbijeenkomst 1 mei 2017

Voorzitter opent de vergadering.

Aanwezig: 22 leden, 4 bestuursleden.

Verenigingsraad

De voorzitter doet verslag van de VerenigingsRaad 2017.

Belangrijkste onderwerpen:

PA0GGM Guido 45 jaar HB lid
Jean-Paul Suijs PR afscheid genomen

Men zoekt kandidaten voor de opleiding + bestuur examencommissie
Men moet begrip van materie hebben.

Open deur bij de radio-amateur komende week

AT+amateuroverleg
Herijking N-forum

Rondvraag: Aandacht gevraagd voor perikelen rondom gelezen electron.
Aanschaf fluency software vanuit het Veron-fonds zou een mogelijkheid zijn.
We hebben er aandacht voor gevraagd om dit te onderzoeken.

PA0AA Baken 70mHz propagatie

volgende VR: 21 april 2018 Apeldoorn

Mededelingen

PA3HIN kwam met beker aan. PI4HGV. PI4HGV jaar 1999 Velddag HF 1e prijs cat. C PI4HGV/P. Beker is afkomstig van NL12286. Was secretaris van 1997-1998.
Velddag
molendag. Tijdens de molendag gaan we twee molens geactiveerd.
Op Hemelvaartsdag gaan Tonny en Henry PH00GEVEEN activeren bij het vliegveld Hoogeveen

Rondvraag

Geen bijzonderheden. Tinus heeft de Vademecums. In de pauze af te halen.
knutselavond is verlengd met een extra avond. Harry schrijft altijd mooie stukjes voor de knutselavond. 16 mei komen ze weer bijeen. Dus mocht je belangstelling hebben. Je hoeft niet te knutselen om deel te nemen.

Lezing Aviodrome radiokamer PI4ADL
door: PA3CCG Kees.
Gewerkt bij Nederlands lucht en ruimtevaartcentrum
onder andere bezig gehouden met elektromagnetische comptabiliteit.

1910 J. McCurdy maakt eerste lucht-grond verbinding vanuit Curtiss watervliegtuig.
Een aantal maanden later meldt een engelse vlieger “ Enemy in sight aan een grondstation op 400 meter afstand.
Radiotoestellen en bijbehorende vliegtuigen.
BC 375, Command-set SCR 274 ontvangers eigen dynamotor
BC348
Broodtrommel luchtschepen is ie in gebruikt.
Aan het eind van de lezing had Kees nog een zoekvraag. Kees zocht een naam en type van een portofoon. PA0HTT wist voor Kees de producent en typenummer van het apparaat.