Sinds 04-04-2020 is PA3GGB, Bertus, silent key

Dear OM’s van regio 26, Hoogeveen.

Sinds 04-04-2020 is PA3GGB, Bertus, silent key. Voor mij kwam dit als een plotselinge schok. Zoals ik van vele OM’s via diverse kanalen heb vernomen was dit ook voor hen een schok. Dat kan ook niet anders, want het is razendsnel gegaan. Lees meer

In de ziekenboeg OM Henk PA0HTT

Vrijdag (15 mei) is Henk opgenomen in het ziekenhuis.

Henk heeft een Hart infarct gehad, en ligt in het ziekenhuis te Zwolle daar is hij gedotterd maar is niet volledig gelukt.

Henk moet nog een open hart operatie ondergaan wanneer is nog niet bekent. Verder gaat het goed naar omstandigheden.

Voor een kaartje, graag naar zijn huisadres:

Henk Hilbink
Wikkepad 3
7731VR  Ommen

Update woensdag 20-5: De operatie is goed verlopen. Henk heeft 4 omleidingen gekregen.

zaterdag 23 mei:

Hallo radio vrienden.

Hier bij even een update van Henk pa0htt.
Vanmorgen nog even contact gehad met Henk.
Hij had vandaag terug gemogen naar het ziekenhuis in Hardenberg.
Maar dat is niet door gegaan, om dat er geen ruimte was.
Het gaat verder goed met Henk en zal als het zo doorgaat   volgende week wel eens naar huis kunnen gaan in Ommen.
Een kaartje is nog altijd welkom op zijn huis adres in Ommen Wikke pad  3 7731vr

Vgr Jan pd4hdb

25 mei: Henk PA0HTT is vanmorgen weer naar huis gegaan. Wij wensen hem en fam veel sterkte, en een voorspoedige  revalidatie.

73, Jan PD4HDB.

Velddagen

Bouw FT8/4 zendontvanger

Hallo hobby- en zendvrienden van de afdeling A26 en daarbuiten.

Zoals de meeste leden wel weten, waren wij voor de komst van de corona als hobbyclub  bezig met het ontwikkelen en bouwen van een FT8/4 zendontvanger.

Maar omdat wij niet meer bij elkaar komen door het corona-virus is dit project stil komen te liggen. Maar toch willen wij even vermelden dat we achter de schermen gewoon doorgaan met deze zendontvanger. En zo hebben we ook ook nog wat extra tijd om een aantal kleine foutjes eruit te halen en verbeteringen toe te passen.

We hopen dat we na deze bizarre tijd het FT8/4 project weer op kunnen starten en dat er dan veel mensen mee gaan doen met dit leuke ontwerp (hobby).

Je hoort nog van ons wanneer je je voor dit project op kunt geven.

Namens de hobbyclub afdeling 26 VERON

Met vriendelijke groet,

Harry PA4HB

FT8/4 print

Bijeenkomsten

I.VM het corona-virus heeft het bestuur besloten om alle bijeenkomsten te annuleren tot nader order. Op advies van overheid, RIVM en het hoofdbestuur van de VERON proberen we het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Jaarverslag 2019 door de secretaris

  1. Opening
    De Veron heeft als doelstelling het radiozendamateurisme in al zijn facetten te ondersteunen en te verbeteren. En er zijn nogal wat facetten aan onze hobby: evenementen, DX-en, zelfbouw, contesten, competities en natuurlijk de velddagen. En dat alles kan zowel individueel vanuit de eigen shack of gezamenlijk in een van onze rondes of op onze bijeenkomsten en velddagen. De afdeling Hoogeveen heeft wat dat betreft binnen haar leden op elk gebied van de hobby wel liefhebbers, van knutselaars tot contesters, van phone tot cw, van digitaal tot analoog, van zenden tot luisteren van HF tot UHF, rechtstreeks of via een satelliet.

    2.
    Ledental
    Het ledental van de afdeling blijft behoorlijk stabiel. In 2019 heeft de afdeling 87 leden. Dat is drie meer dan in 2018. Volgens het ledensysteem van de Veron, het VAS was de opbouw van het ledenbestand als volgt: 80 gewone leden, vijf gezinsleden, een erelid en een gesproken Electronlid (zo staat dat nog steeds vermeld).

Lees meer

Verslag vergadering december 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 10 december 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  16 leden en  4 bestuursleden en 1 gast. Lees meer

Verslag bijeenkomst januari 2020

AFDELINGSBIJEENKOMST 14 januari 2020

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  9 leden en 5 bestuursleden. Lees meer

Verslag afdelingsbijeenkomst dinsdag 12 november 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

17 personen aanwezig waaronder 5 bestuursleden. Lees meer

Verslag Afdelingsbijeenkomst 8 oktober 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

aanwezig: 4 bestuursleden. 14 leden. +2 gasten. Lees meer