Kort verslag afdelingsbijeenkomst 2 oktober 2017

Aanwezig:  17 leden en vier bestuursleden.

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen

Agenda bijeenkomsten:

november: verkoping
december: Lezing Paul Joosten scouting en jota
januari 2018: Algemene ledenvergadering

Ben is geslaagd voor F-examen. Hij heeft nu de roepnaam PA9TT aangevraagd. Ben, van harte gefeliciteerd.

De uitbater heeft gevraagd of de vergadering van de eerste maandag naar de eerste dinsdag van de maand kan worden verplaatst. Niemand van de aanwezigen heeft hiertegen bezwaar. Het besluit hiertoe wordt genomen. De wijziging zal ingaan op 1 januari 2018. De jaarvergadering zal worden gehouden op 2 januari 2018 in plaats van 8 januari.


3. Rondvraag

Gesproken electron: Een lid van ons ontvangt deze nog steeds niet regelmatig. De secretaris zal een mail sturen naar het HB.

Vossejachten: as zondag in Groesbeek vossejacht. Begin november dag van de RA. Op het jeugdplein gaan we weer solderen. (klein)kinderen meenemen. Die kunnen gratis naar binnen. Die kunnen daar gestald worden en dan leren ze solderen. Tot 16 jaar.

Een lid vraagt hoe het zit met de kaartjes voor de DvdRA. De secretaris heeft hier geen melding van gehad. Vorig jaar was er ook te weinig animo om ervoor in aanmerking te komen aldus de voorzitter.

Techniekweek Nieuwleusen di t/m do. Geef een beetje riumte op de frequenties. 17 oktober t/m

PA3GGB heeft een bromtoon op zijn signaal. Dus dan weten we daarvan.

 

4. lezing: Varberg radio (Grimeton/SAQ) en SDR. Lezer: Geeuwke de Boer.

Telegrafiestation Varberg (Grimeton met roepletters SAQ.

Ontvangst met SDR
Software
Antennes
H-veld antenne loop-antenne
Cultureel erfgoed. Puur mechanisch systeem.
Uit 1920-1924. Unesco werelderfgoed.  Is ook een website van.
Ligt in Zweden
Afstand 719 km
Zendvermogen 200 kW praktisch 70-80 kW
Effectief uitgestraald ca 8 kW
Frequentie 17,2 kHz
Halve golflengte 8,5 km.
Oppervlakte 110 ha antenneterrein.

Historie
1920 bouw zender telegrafie na besluit Zweeds parlement.
Antenne 127 meter hoog over ca 2 km terrein.
6 masten. Afstand tussen antennes 380 meter
Alexanderson day eind juni begin juli
En dag voor de kerst 24 december.
Een van de oudste zenders die met een heel modern systeem te beluisteren is: SDR.
Software: Johan Bodin SAQ
Of Roland Frölich
Zendt maar 2x per jaar 15 minuten uit.
Maar de twee tijdzenders helpen ons uit de brand. DCF77 77,5 kHz. MSF: 60 kHz.

Headset microfoon met zender gezocht

voor de lezingen is de afdeling op zoek naar een headset microfoon met zender en ontvanger. Wie heeft er een over?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur.

Kort verslag afdelingsbijeenkomst 11 juni 2017

Aanwezig: 12 leden en  2 bestuursleden.

De voorzitter is afwezig. De secretaris neemt de voorzitterstaak waar.

  1. Lezingen
   De lezingen worden doorgenomen. Lezing van vanavond ging niet door. 
  2. Vossenjagen
   Twee leden zijn naar het VPK geweest. Er was een proef met vossenjagen op 23 cm. Was leuk en het werkt. Bereik is wel wat kleiner maar het werkt goed. Een lid vraagt waarom er ook mensen naar Odoorn gingen terwijl het VPK in Vierhouten wordt georganiseerd. Antwoord: Sommige mensen vinden Vierhouten wat primitief. Odoorn is een betere camping. Men moest daar (Odoorn) destijds weg omdat de camping failliet ging. Men weet niet hoe het verder gaat met het VPK qua locatie. Afgelopen jaar waren er 250 deelnemers aan het kamp in Vierhouten.
  3. Velddag evaluatie
   De velddag viel dit jaar samen met Pinksteren. Opkomst was wat minder dan vorig jaar. Wat minder vaste bezoekers. Het was gezellig. Aantal verbindingen ging het iets beter dan vorig jaar. Exacte aantallen volgen. Wat kon er beter: de HF beam: de SWR kon waarschijnlijk toch nog wat beter. Daar wordt de komende maanden nog aan gewerkt zodat het met de volgende velddag voor elkaar is. Dan wordt het nog beter.  De pot voor de onkosten was positief. Arie overhandigt het geld aan de penningmeester.
  4. Rondvraag
   Een lid heeft voor de liefhebber nog  6x Funk uit 2014 en 1QST in de aanbieding. 
   Een lid vraagt hoe het met de geluidsinstallatie. Hoe zit dat? Antwoord: wordt aan gewerkt.
   Een lid vraagt wanneer de BBQ weer is. Antwoord:  7 augustus BBQ avond.
  5. Lezing
   Er was geen lezing deze avond.
  6. Onderling QSO
   De rest van de avond werd doorgebracht in onderling QSO.

 

 

Bestuurslid gezocht

Na vele jaren trouwe dienst heeft onze penningmeester PA2WIV aangegeven er graag mee te willen stoppen.

Het bestuur is daarom op zoek naar een amateur die als bestuurslid wil optreden.

Gegadigden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of mailen naar een van de bestuursleden of via het contactformulier.

 

Kort verslag afdelingsbijeenkomst 1 mei 2017

Voorzitter opent de vergadering.

Aanwezig: 22 leden, 4 bestuursleden.

Verenigingsraad

De voorzitter doet verslag van de VerenigingsRaad 2017.

Belangrijkste onderwerpen:

PA0GGM Guido 45 jaar HB lid
Jean-Paul Suijs PR afscheid genomen

Men zoekt kandidaten voor de opleiding + bestuur examencommissie
Men moet begrip van materie hebben.

Open deur bij de radio-amateur komende week

AT+amateuroverleg
Herijking N-forum

Rondvraag: Aandacht gevraagd voor perikelen rondom gelezen electron.
Aanschaf fluency software vanuit het Veron-fonds zou een mogelijkheid zijn.
We hebben er aandacht voor gevraagd om dit te onderzoeken.

PA0AA Baken 70mHz propagatie

volgende VR: 21 april 2018 Apeldoorn

Mededelingen

PA3HIN kwam met beker aan. PI4HGV. PI4HGV jaar 1999 Velddag HF 1e prijs cat. C PI4HGV/P. Beker is afkomstig van NL12286. Was secretaris van 1997-1998.
Velddag
molendag. Tijdens de molendag gaan we twee molens geactiveerd.
Op Hemelvaartsdag gaan Tonny en Henry PH00GEVEEN activeren bij het vliegveld Hoogeveen

Rondvraag

Geen bijzonderheden. Tinus heeft de Vademecums. In de pauze af te halen.
knutselavond is verlengd met een extra avond. Harry schrijft altijd mooie stukjes voor de knutselavond. 16 mei komen ze weer bijeen. Dus mocht je belangstelling hebben. Je hoeft niet te knutselen om deel te nemen.

Lezing Aviodrome radiokamer PI4ADL
door: PA3CCG Kees.
Gewerkt bij Nederlands lucht en ruimtevaartcentrum
onder andere bezig gehouden met elektromagnetische comptabiliteit.

1910 J. McCurdy maakt eerste lucht-grond verbinding vanuit Curtiss watervliegtuig.
Een aantal maanden later meldt een engelse vlieger “ Enemy in sight aan een grondstation op 400 meter afstand.
Radiotoestellen en bijbehorende vliegtuigen.
BC 375, Command-set SCR 274 ontvangers eigen dynamotor
BC348
Broodtrommel luchtschepen is ie in gebruikt.
Aan het eind van de lezing had Kees nog een zoekvraag. Kees zocht een naam en type van een portofoon. PA0HTT wist voor Kees de producent en typenummer van het apparaat.

Kort verslag afdelingsbijeenkomst 3 april 2017

Aanwezig: 14 leden en 4 bestuursleden.

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De agenda en lezingen worden doorgenomen.
posters voor de open dagen van de Veron zijn beschikbaar. Deze worden gehouden op 22-30 april.
Er stond een mooi artikel in Electron van PH00geveen van twee van onze leden.

De Q SL-manger doet verslag van de RQM-dag.Hij is hier een aantal weken geleden naartoe geweest. Op deze dag komen alle QSL managers bij elkaar. Was een gezellige dag. Vanuit Arnhem is vorig jaar naar het buitenland 2276 kg aan kaarten naar het buitenland verstuurd.

888 kg is vanuit de regio’s naar het DQB gegaan. van de regio’s naar Arnhem toe dus. Van de 888 kg had de afd. hoogeveen 26,345 kg naar Arnhem gestuurd. 23.450 kg is van het DQB naar de afdeling gegaan. Dit jaar is er dus ca 50 kg verstuurd. Vorig jaar hadden we ongeveer 60 kg.

Er worden landelijk steeds minder QSL kaarten verstuurd. Als iemand geen lid is, verstuurt ie ook geen kaarten via de Veron.

publicatie staatscourant 60 meter band. frequenties zijn gewijzigd.

Een lid geeft aan dat de Call-aanvraag PD6POL is goedgekeurd voor de molendag. Dus de Jan Pol kan op 13 mei de lucht in. Een ander lid deelt mee dat ook geprobeerd wordt om PA6OORD te activeren op 13 mei.

De penningmeester deelt mee dat de Vademecums binnen zijn.

De voorstellen voor de landelijke verenigingsraad worden doorgenomen en de stemming wordt bepaald.

De secretaris leest het plan van aanpak N-amateurs van de veron site voor en licht deze toe.

De voorzitter heeft de voorstellen van 2008 – 2015 in hard-copy beschikbaar.

Een lid geeft aan dat hij al lang geen gesproken Electron meer heeft gehad. Graag even onder de aandacht brengen tijdens de vergadering van de ledenraad

Op tweede paasdag is er een vossenjacht in Dwingeloo. Beheerderingswoning radiotelescoop is de start.
wordt op veron ADF.nl gepubliceerd.

Voorzitter: Dank voor de aanwezigheid en inbreng.

Lever QSL-kaarten op de juiste manier aan!

De QSL-manager merkt dat het aanleveren van QSL kaarten niet altijd op de juiste manier gebeurt. Het zit ‘m met name in de volgorde van de kaarten die niet klopt. Dit kost de QSL manager veel tijd. Sommigen doen er nul moeite voor en sommige personen kennen het ABC schijnbaar niet. 

Bij speciale stations graag de QSL-manager erbij zetten. En ook graag de kaart bij het land waar de QSL-manager zit, niet waar de amateur woont. Dit scheelt de QSL-manager veel werk. 

Hier vindt u alle informatie rondom het sorteren van QSL-kaarten.