BBQ gaat door!!

De Bier, Bitterballen en QSL-kaarten bijeenkomst op dinsdag 11 augustus aanstaande kan doorgang vinden.

In eerste instantie stond hier door een fout 3 augustus vermeld maar het gaat dus om dinsdag 11 augustus.

Onze gastheer/vrouw hebben 36 m2 terras tot de beschikking en daarnaast is er nog gras dus dat gaat zeker lukken met de 1,5 meter die we nog steeds moeten hanteren.

Dus van harte welkom op 11 augustus om 20.00 uur aan de Mantingerdijk 2 in Mantinge. Wel zelf graag een (tuin)stoel meenemen (als je wilt zitten).

Het een en ander blijft wel afhankelijk van eventuele beperkingen door de overheid. Dus het is van belang dat iedereen zich aan de voorschriften houdt zoals die er nu zijn en mogelijk nog gaan komen.

Velddagen september

Bouw FT8/4 zendontvanger

Hallo hobby- en zendvrienden van de afdeling A26 en daarbuiten.

Zoals de meeste leden wel weten, waren wij voor de komst van de corona als hobbyclub  bezig met het ontwikkelen en bouwen van een FT8/4 zendontvanger.

Maar omdat wij niet meer bij elkaar komen door het corona-virus is dit project stil komen te liggen. Maar toch willen wij even vermelden dat we achter de schermen gewoon doorgaan met deze zendontvanger. En zo hebben we ook ook nog wat extra tijd om een aantal kleine foutjes eruit te halen en verbeteringen toe te passen.

We hopen dat we na deze bizarre tijd het FT8/4 project weer op kunnen starten en dat er dan veel mensen mee gaan doen met dit leuke ontwerp (hobby).

Je hoort nog van ons wanneer je je voor dit project op kunt geven.

Namens de hobbyclub afdeling 26 VERON

Met vriendelijke groet,

Harry PA4HB

FT8/4 print

Bijeenkomsten

I.VM het corona-virus heeft het bestuur besloten om alle bijeenkomsten te annuleren tot nader order. Op advies van overheid, RIVM en het hoofdbestuur van de VERON proberen we het verspreiden van het virus tegen te gaan.

Jaarverslag 2019 door de secretaris

  1. Opening
    De Veron heeft als doelstelling het radiozendamateurisme in al zijn facetten te ondersteunen en te verbeteren. En er zijn nogal wat facetten aan onze hobby: evenementen, DX-en, zelfbouw, contesten, competities en natuurlijk de velddagen. En dat alles kan zowel individueel vanuit de eigen shack of gezamenlijk in een van onze rondes of op onze bijeenkomsten en velddagen. De afdeling Hoogeveen heeft wat dat betreft binnen haar leden op elk gebied van de hobby wel liefhebbers, van knutselaars tot contesters, van phone tot cw, van digitaal tot analoog, van zenden tot luisteren van HF tot UHF, rechtstreeks of via een satelliet.

    2.
    Ledental
    Het ledental van de afdeling blijft behoorlijk stabiel. In 2019 heeft de afdeling 87 leden. Dat is drie meer dan in 2018. Volgens het ledensysteem van de Veron, het VAS was de opbouw van het ledenbestand als volgt: 80 gewone leden, vijf gezinsleden, een erelid en een gesproken Electronlid (zo staat dat nog steeds vermeld).

Lees meer

Verslag vergadering december 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST 10 december 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  16 leden en  4 bestuursleden en 1 gast. Lees meer

Verslag bijeenkomst januari 2020

AFDELINGSBIJEENKOMST 14 januari 2020

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)
Aanwezig:  9 leden en 5 bestuursleden. Lees meer

Verslag afdelingsbijeenkomst dinsdag 12 november 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

17 personen aanwezig waaronder 5 bestuursleden. Lees meer

Verslag Afdelingsbijeenkomst 8 oktober 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

aanwezig: 4 bestuursleden. 14 leden. +2 gasten. Lees meer

Leden gezocht voor lezingen

Heb je een leuke hobby naast de radiohobby of houd je je bezig met een specifiek onderdeel van de hobby en weet je hier veel van?

Misschien is het dan leuk om de andere leden van de afdeling hierover te vertellen. Dat kan met een powerpoint of filmpjes maar dat hoeft niet. Het kan ook prima zonder.

Mocht je een leuk onderwerp hebben voor een lezing, meld je dan aan bij Albert of stuur een bericht via het contactformulier op de site.

Albert, NL 12621, zal in december een lezing houden over zijn luisterhobby.