Verslag vergadering maart 2019

AFDELINGSBIJEENKOMST dinsdag 12 maart 2019

Plaats: Café-restaurant Haverkort – De Belte (Gem. Hardenberg)

  1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering.
  2. Mededelingen

Een nieuw lid meldt zich. Heeft zich aangemeld bij Meppel maar natuurlijk ook van harte welkom bij ons. In de vergadering van april zullen de voorstellen voor de VR worden behandeld.

Meerdere leden zijn ziek. Hoe het met hen gaat, wordt kort toegelicht ter vergadering door verschillende leden. Lees meer